Temamøte utskrift

23/10 møttes ein del av medlemane for å lære meir om bruken av fotoskrivaren vår og utskrift av bilete.

Vi oppfordrar medlemene til å bruke utstyret vi har til å skrive ut eigne bilete.