Lom Knipsarlag har inntil vidare avlyst all
møteaktivitet så lenge smitteverntiltaka varer.

Bruk kamera i mellomtida!