Greit å vite om Lom Knipsarlag

Greit å vite om Lom Knipsarlag

E-postadresse:
lom@knipsarlag.no

Har du noko du vil spørja om eller fortelja, send ein e-post.

Medlemskontingent:

Betalast til Bankkonto eller
med VIPPS (+10,-).
Kontonummer: 2085.20.29529
VIPPS: Lom Knipsarlag. 638706
Einskild medlem kr 500,-
(Vipps 510,-)
Familie kr 600,-
Ungdom u/20 år kr 100,-

Lom Knipsarlag er registrert i Friviljugregisteret.
Vi er med i Grasrotandelordningen – takk for støtte!
Org.nr. 920 777 76

Styret i Lom Knipsarlag 2023-24

Steinar Hov – leiar
Øyvind Pedersen – nestleiar
Magnar Kolden – Kasserar
Liv Marie Øyjordet – Sekretær
Per Bådshaug – styremedlem

Årsmeldinger til nedlasting

2022-Årsmelding

2021-Årsmelding
2020- Årsmelding – Årsmøte 2021
avlyst pga. Korona.

2019-Årsmelding
2018-Årsmelding
2017-Årsmelding

Vedtekter Lom Knipsarlag