Temamøte scannning

20/11 møttes ein del av medlemane for å lære meir om bruken av fotoscanneren.
Vi oppfordrar medlemene til å bruke utstyret vi har til å skrive ut eigne bilete.