Referat frå medlemsmøte den 6. oktober

  1. Legge til rette for at rullestolbrukare kan delta på medlemsmøte.
  2. Alle bileta for kalenderen 2016 vart samla inn.
  3. Gjennomførte minikonkurranse med tema «Markens grøde».
  4. Neste møte er 3. november.
  5. Sjå framsida.