Referat frå medlemsmøte 5. januar 2016

Dette var fyrste møte på det nye året.

Fotografering ute i myrkret stod på planen. Det var kaldt, men alle tok utfordringa.

Etterpå vart minikonkurransa gjennomførd, sjå resultata under «månadens bilete».