Referat frå medlemsmøte 3. november 2015

Kalenderen 2016 – status.

Kalenderen kjem i salg i slutten av veke 48.

Enkel gjennomgang av Lightroom.

Etter noe diskusjon vart det bestemt å kjøpe eitt enkelt redigeringsprogram til klubbens kontor.

Minikonkurranse.

Sjå resultata under.

Diverse.

Påminning om frist til innlevering av bilete til «Årboka 2016» 31.12.2015 til NSFF