Årsmøte i Lom Knipsarlag

#_LOCATIONMAP

Dato / tid
Date(s) – 14/02/2017
19:00 – 21:30

Kategorier


Styret i Lom Knipsarlag inviterer til Årsmøte tysdag den 14.februar 2017

Årsmøtesaker:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar og referent
3. Årsmelding
4. Reknskap
5. Budsjett
6. Godkjenning av møteplan vår 2017
7. Fastsetja medlemskontingent. Forslag frå styret: kontingent som i 2014:
Einskild kr. 450,- Familie kr. 550,- Student/ pensjonist kr. 350,-
8. Val
9. Kalender 2018: ”Seterstuler”.
10. Innkomne saker og evt.

Etter årsmøte blir det framsyning av bilete teke på februarmøtet.

Beskjed frå Asbjørn: frist for innbetaling av medlemskontingent er 20.februar.
Kontonr.: 2085 20 29529. Hugs skriv navnet ditt og kontingent i meldingsfeltet. Prisar: sjå pkt. 7 i saklista.

Velkomen!

Anslvarleg: Olav Bø og Liv Marie