Medlemsmøter

Haukugle 1 plass Asbjørn Myrhaug 25 poeng

Oss har møter fyrste tysdag i kvar månad.
Det kan og vera temamøte/turar og kurs utanom dette. Sjå kalender.
Unntak juli og august

Møtestad: 2. etasje i Loarsenteret

Møtekalender er lagt her under «Kva skjer» på framsida

Møteplan som PDF-fil kan lastes ned her

Hugs, ta med kameraet når du er ute.

På møta er det òg høve til å arbeide med:
avfotografering, svart/ kvit kopiering/ Utskrift av bilete og biletredigering digitalt på pc.
Minikonkurranse: kvar medlem kan levere inntil 2 bilete (digitalt) i farge el. svart/ kvit (fritt val).
Tema står i møtekalenderen.

Eit og same bilete kan delta i minikonkurransa ein gong.
Juryering i grupper på to og to på møtet ut frå desse vurderingane:
Teknikk (0-5 poeng), Apell (0-10 poeng).

Ansvarleg: kjem ein halvtime før møtet for å låse opp, ordne utstyr, koke kaffe etc.